pODKLADY PRO REALIZACI INTERIÉRU 1+KK - Vzor

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Aby stavebníci, truhláři a další řemeslníci dokázali návrh realizovat, potřebují projektovou dokumentaci – výkresy, nárysy, plány, schémata a legendu materiálů. Rádi Vám vše potřebné připravíme. Přidáme k tomu i katalogový list – nákupní seznam zařizovacích předmětů a to včetně popisu jejich technických a fyzických parametrů.