Interiér a pracovní výkonnost

Jak může pomoci promyšlený interiér kanceláře zredukovat stres u zaměstnanců?

Řada výzkumů prokázala, že nadbytečný stres v práci snižuje pracovní schopnosti a osobní efektivitu zaměstnanců. Prostředí, ve kterém se nacházíme, výrazně působí na náš emocionální a fyzický stav. Zrádné je, že tento vliv většinou nevidíme, všímáme si jenom změny v náladě nebo tělesném stavu. 

Proto je důležité už v etapě navrhování interiéru promyslet pracovní prostor tak, aby byl maximálně komfortní pro lidi, kteří v něm pracují. V tomto článku probereme čtyři nejdůležitější faktory, které na nás působí: ergonomie, barvy a tvary, potenciálně obtěžující prvky a také faktory, které naopak přispívají k relaxaci a odpočinku. 

Ergonomie

Ergonomie je především komfort při práci v kanceláři a s tím spojený  pocit bezpečí. V praxi je to dostatek prostoru pro každého zaměstnance, nějakým způsobem označený osobní prostor, pohodlné stoly a židle, dostatek světa a čerstvého vzduchu, rozmístění zaměstnanců, které vychází z potřeb jejich každodenní komunikace. Pracovní křesla je nejlepší umístit tak, aby pracovník měl za zády nějakou zeď nebo příčku. Čím méně lidí má člověk v úhlu pohledu, tím snadněji se soustředí. Denní světlo v kanceláři by mělo být použito v maximální míře. 

Barvy a tvary

Syté barvy a množství různorodých prvků působí energicky a motivačně na nervový systém, proto v pracovním prostředí by měly být použity omezeně. Stejný efekt má velké množství pravých a ostrých úhlů, klikaté čáry, kosočtverce a složité formy. Kulaté a oválné formy naopak uvolňují. Optimální práceschopnost se dosahuje správnou kombinací oblých a rovných forem nebo organizací odpočinkové zóny, ve které oblé formy budou dominantní. 

Potenciálně obtěžující prvky

Existuje řada faktorů, které mohou dráždit lidí a vést k jejich dočasné únavě. Mezi ně patří hluk v okolí a akustika, příliš zářící nebo nerovnoměrné světlo, nekomfortní teplota vzduchu, výrazné zápachy. Tyto faktory nepřetržitě vysílají do nervového systému signály, které vedou k vyčerpání, snížení koncentrace a práceschopnosti. Mnozí lidé preferují poslech hudby během plnění intelektuálních úkolů. Výzkumy prokázaly, že toto chování snižuje produktivitu práce s výjimkou situace, kdy hudba ze sluchátek zabraňuje pronikání cizorodého hluku, který rozptýlí pozornost ještě více.

Pravidelný odpočinek

Pravidelný odpočinek je nezbytný pro dobrý pracovní výkon. Interiér kanceláře musí obsahovat prvky, umožňující jak krátký odpočinek, tak i ten, který potrvá déle. Krátké pauzy znamenají možnost odvrátit zrak od obrazovky, uklidnit se a soustředit se. Výhled z okna, obraz nebo fotografie přírody, akvária nebo živé rostliny pomohou uvolnit se přímo za pracovním stolem. Pro efektivnější odpočinek bude nejlepším řešením vyčlenit samostatnou místnost, kde se využije ztlumené světlo, jemné materiály a tvary. V této místnosti je žádoucí vyhnout se sytým barvám a vizuálním kontrastům. Při nedostatku prostoru odpočinková zóna může být umístěna v kuchyňce, na chodbě nebo na schodišti, v každém případě by pro zaměstnance mělo být zařízené místo, které jim dovolí na několik minut změnit prostředí. 

Navrhnout interiér kanceláře tak, aby dobře působil na zaměstnance a případně i na návštěvníky firmy, zvyšoval motivaci pracovníků a přispíval k jejich spokojenosti je jedním z nejdůležitějších úkolů, které řeší designér při návrhu komerčních prostorů. 

Sledujte nás, sdílejte, lajkujte