Autorský dozor v rámci výroby nábytku na míru

Projektová dokumentace je podkladem pro následující realizaci interiéru a slouží jako zadání pro jednotlivé dodavatele – stavitele, elektrikáře, truhláře atd. I když každý z těchto specialistů má své odborné znalosti, designér vidí projekt v celku. Jeho role je poskytování konzultací těmto odborníkům tak, aby mohli provést svou práci v souladu s celkovým návrhem.

Výběr materiálu, vnitřního vybavení nábytku, kování a osvětlení.

Při výrobě nábytku na míru designér navštíví místo realizace několikrát.

Na první schůzku s truhlářem designér přinese vzorníky materiálů, ze kterých se vyrábí nábytek. Z těchto vzorníků budou vybrány konkrétní materiály tak, aby co nejvíce odpovídaly návrhu a jejich odstíny a vzory dobře ladily s ostatními prvky v místnosti (dalším nábytkem, dveřmi, okny, podlahami, světly aj.). Bere se ohled i na vlastnosti materiálů – strukturu povrchu, odolnost proti vlhkosti, zvýšená odolnost proti opotřebení, ochrana před otisky prstů apod.

Na stejné schůzce se vybírá veškeré kování, které bude použito v projektu (úchytky, nožičky, konzoly, vestavné elektrické zásuvky, závěsy, systémy zásuvek, systémy výsuvů a další vnitřní vybavení skříní). Designér pomáhá vybrat kování s ohledem na použití, vzhled a potřeby klienta. Vybírá se i nábytkové osvětlení a řeší se umístění jak samotných světelných zdrojů, tak i traf a vypínačů.

Průběžné kontroly

Výrobce nábytku provádí zaměření s ohledem na nerovnost stěn, podlah, stropů a úhly jejich křížení. Na základě tohoto zaměření truhlář společně s designérem upraví výkresy nábytku.

Designér dbá na to, aby nebyl porušen koncept a nezměnily se uživatelské vlastnosti nábytku.

Po upřesnění všech detailů truhlář vypracuje finální cenovou nabídku. Designér zkontroluje všechny položky a případně požádá o úpravu nabídky.

Komunikace

V průběhu výroby a montáže nábytku je designér vždy v kontaktu s truhlářem. Výrobce může mít dotazy, které se projednávají s designérem a v případě potřeby i se zákazníkem. 

Závěrečná kontrola

Po dokončení montáže nábytku designér kontroluje jeho soulad s projektem.