VYTVOŘENÍ KONCEPTU: VÝBĚR STYLU, BAREV A MATERIÁLŮ
  • Dostanete od nás řešení ve formě skici a virtuální 3D prohlídky, které upravíme a přizpůsobíme dle Vašich připomínek.
  • Pracujeme, dokud objednatel nebude úplně spokojený s konceptem.
3D VIZUALIZACE:
  • Video prohlídka a pohledy na každou významnou zónu, ve které se bude
    projevovat stylové řešení.
  • Zaručujeme, že veškeré stavební návody, zobrazené ve 3D projektu, jsou technicky splnitelné.