plany elektroinstalace

Lze vytvořít plany elektroinstalace už na začátku designérského projektu?

U zákazníků, kteří si staví rodinný dům, se často setkáváme s požadavkem na dodání plánů elektroinstalace co nejdřív. Toto přání chápeme, protože elektroinstalace se dělá skoro na začátku stavby. Bohužel z pohledu vytvoření projektu je to přesně naopak. Konečným cílem všech prací na designérském projektu je vytvoření podkladů pro realizaci, do kterých patří i plány elektroinstalace. Ty se vypracují ve finální části projektu na základě odsouhlasených vizualizací. Jinými slovy vypracováním těchto plánů projekt vlastně končí. Pokusím se vysvětlit, proč to nejde jinak, třeba po odsouhlasení dispozice, ale jenom po etapě řešení stylu

  • Dispozice nezahrnuje nástěnné police, dekorativní panely, obrazy a další dekorativní předměty, které mohou překážet vypínačům a zásuvkám na stěnách.
  • Během etapy řešení stylu se rozměry nábytku mohou mírně měnit.
  • Umístění některých elektrických spotřebičů lze přesně určit jenom ve fázi stylu. Každé zařízení potřebuje své místo.
  • Velkou roli při rozhodování o stylu hraje osvětlení. V současnosti jsou scénáře osvětlení složité, s mnoha světelnými zdroji na stropech, stěnách, dekorativním osvětlením nábytku, nočním osvětlením apod. Po umístění samotných svítidel se řeší, jak je pohodlnější je ovládat. Proto se často několik světelných zdrojů spojuje do skupin a přidává se možnost jejich ovládání z různých míst.
  • Když zákazníci vidí svůj budoucí interiér připravený ve 3D, je pro ně snadnější pochopit, jak tam budou žít a co dalšího by mohli potřebovat. Tím pádem občas dochází k drobným změnám.
  • Spolu s elektroinstalací je plánováno umístění zásuvek pro internet a TV, rozvody vody, kanalizace a topení. To vše se provádí ve fázi vypracování výkresů. Systémy musí navzájem korespondovat a splňovat předpisy.
  • Ve fázi výkresů se kreslí nejen půdorysy, ale také pohledy stěn, takže je možné zajistit, že je vše umístěno správně a nic se nepřekrývá.
  • Vypracování výkresové dokumentace pro realizaci je velmi pečlivá práce, která se provádí po odsouhlasení vizualizací, tedy když je interiér již vizuálně vyřešen. Pokud se pokusíme vydat nějaký druh výkresu s předstihem, nebudou to přesné výkresy, ale výkresy k pozdějšímu přepracování. Pokud se začnou realizovat, bude se muset realizace předělat. To vše prodlouží čas a zvýší cenu jak návrhu, tak i realizace.

Projektant vypracuje plán, na kterém jsou umístěny všechny svítidla, zásuvky a vypínače s poznámkami o tom, ke kterým elektrickým spotřebičům patří. Na tomto základě si elektrikář vytvoří vlastní plán, vypočítá délku a tloušťku potřebných kabelů a vypočítá zátěž pro jističe. Ke každému bodu je třeba přitáhnout fyzický kabel požadované tloušťky a v požadovaném pořadí!

Jak vidíte, nejde to jinak, než výkresy elektřiny udělat až na konci projektu. Proto nejlepším doporučením bude obrátit se na nás včas, nebo počítat s tím, že příprava návrhu potrvá nějakou dobu.